Educatief aanbod Havo / VWO

GeoFort heeft een breed educatief programma voor onder andere de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuur en techniek. Alles bij GeoFort staat in het teken van geo-ICT. Dit is het vakgebied waar locatie centraal staat. Hoe weten we waar we zijn? Hoe communiceren we met digitale kaarten? Hoe navigeren we? Op GeoFort zijn tal van mogelijkheden om een vakoverstijgende, leerzame en actieve dag voor uw leerlingen te organiseren.

In kleine groepjes van maximaal 16 leerlingen gaan ze onder begeleiding aan de slag met verschillende modules. De modules kunnen afgestemd worden op 45, 60 of 90 minuten. U kunt uw eigen programma samenstellen uit de verschillende modules, zoals hieronder beschreven.
Heeft u zelf ideeën, dan kunnen we ook op maat een programma samenstellen.

Ook in de natte herfst- en koude wintermaanden kunt u op excursie naar GeoFort. Wij kunnen u verschillende uitdagende binnenprogramma’s aanbieden. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Wilt u reserveren? Vul het aanvraagformulier in.
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar onderwijs@geofort.nl of bel naar 0345 – 630 480.

Praktische informatie
Kosten:

  • – Tot 20 leerlingen (2 begeleiders gratis): 400 euro
  • – Van 21 tot 40 leerlingen (4 begeleiders gratis): 500 euro
  • – Vanaf 41 leerlingen en groter (per 8 leerlingen is 1 begeleider gratis): 12,50 euro per leerling

Deze kosten zijn inclusief:

  • – De indeling van de dag d.m.v. een rooster
  • – Begeleiding bij de meeste modules
  • – Bij aankomst koffie/thee voor de docenten/begeleiders.
  • – Een onvergetelijke dag!

Wij zijn cultuurkaart acceptant. Wilt u hier gebruik van maken? Geef ons dan uw CJP-nummer en contactpersoon door.

Een bezoek kan plaatsvinden tussen 09:30 en 15:00 uur.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven of u een lunch of een andere versnapering wilt reserveren. Het restaurant is alleen op aanvraag geopend.

GeoBuiten (havo/vwo 1 t/m 6)

GeoBuiten bestaat uit verschillende onderdelen welke de leerlingen allemaal volgen.

Het Elementen Doolhof
Het doolhof hangt vol met kaarten over aarde, water, lucht en vuur. Wie de vragen juist beantwoordt krijgt de code van de laatste deur en kan het doolhof verlaten. Hier komen de vaardigheden kaartlezen en navigeren aan de orde.

Zalmenroute
Ontdek hoe de zalm met behulp van geur een route door de oceaan vindt. Ruik je weg door dit geurendoolhof. Leerlingen ontdekken dat dieren op bijzondere manieren navigeren.

Desoriëntatietunnel
De mens oriënteert zich met behulp van herkenningspunten. In een donkere tunnel met een aantal bochten, is de mens meestal volstrekt gedesoriënteerd. Ervaar dit zelf bij GeoFort! Hier ondervinden leerlingen hoe zij zelf de richting kwijt zijn, terwijl een duif wel altijd weet waar het is.

NL1:25.000
In de fortgracht drijft de kaart van Nederland in een schaal van 1:25.000. Vaar er zelf met de trekpont naar toe en kijk waar je woont. Ontdek welke delen van ons land boven- en onder het zeeniveau liggen.

Duur 45 minuten.

Continental drift (havo/vwo 1 t/m 6)

De aarde is constant in beweging. Leerlingen leren in deze module hoe de continentendrift onze aarde heeft gevormd en hoe de beweging van de platen zorgt voor vulkanisme en aardbevingen. Leerlingen werken in groepjes aan opdrachten waarvan de oplossing te vinden is in de aardbevingszaal en rondom de interactieve 4D-globe waarin je een kijkje moet nemen in het verleden, heden en toekomst!

Duur 45 minuten

Crisis Management (vanaf havo 3 / vwo 2)

In een crisissituatie is het van levensbelang dat besluiten worden genomen naar aanleiding van goede beeldvorming. In een gesimuleerde crisissituatie gaan de leerlingen aan de slag: communiceren, evacueren, routebepaling en opvangmogelijkeden. De leerlingen maken gebruik van actuele digitale kaarten en GIS.

Duur 60 minuten.

Map the Gap (havo/vwo 1 t/m 6)

GeoFort heeft zijn eigen coördinatenstelsel met zijn eigen middelpunt ( X0, Y0 ).

De leerlingen gaan in groepjes op zoek naar opgegeven coördinaten waar ze een opdracht moeten uitvoeren. Op deze manier verzamelen ze puzzelstukjes en brengen als echte cartografen GeoFort in kaart. Leerlingen werken samen, krijgen inzicht in het coördinatenstelsel en leren kaartlezen.

Duur: 45 minuten

Energie: expedition earth (havo/vwo 1 t/m 6)

De leerlingen maken hier kennis met duurzame energiebronnen. Verrassend is dat de aarde veel meer warmte produceert dan wij mensen nodig hebben qua energiebehoefte. Met digitale kaartprogramma’s gaan de leerlingen op zoek naar de beste plek voor aardwarmte.

Bereid je voor op het bezoek aan GeoFort en bekijk interessante links en weetjes over energie hier.

Duur: 45 minuten

 

Missing Maps (havo/vwo 1 t/m 6)

Breng op basis van luchtfoto’s en OpenStreetMaps de Derde Wereld in kaart en help organisaties zoals het Rode Kruis. Hierdoor krijgen zij beschikking over actuele kaarten en een duidelijk straatbeeld die ze weer kunnen gebruiken in noodsituaties zoals na aardbevingen of orkanen.

Duur: 45 minuten
(Missing Maps kan alleen plaats vinden op basis van beschikbaarheid van de juiste begeleiding)

Sn@pstory (havo/vwo 1 t/m 6)

In Sn@pstory maken de leerlingen gebruik van de app Snapchat. Ze maken maken selfies, vlogs en humoristische filmpjes op historische plekken op het fort en leren op deze moderne manier over het verleden van het fort.

Sextant (vanaf havo 4 / vwo 3)

Vroeger bepaalden de zeelieden hun breedtegraad met behulp van een sextant. Dit deden ze door de hoek tussen de horizon en de noordpoolster te meten. Heel Nederland is ook met behulp van sextanten in kaart gebracht. Driehoeksmetingen vanuit kerktorens werden hiervoor verricht. Bij GeoFort gaan leerlingen zelf met een sextant aan de slag en meten ze de breedte van de fortgracht zonder te hoeven zwemmen. Ze gaan een driehoeksmeting doen aan de hand waarvan ze op een laagdrempelige manier leren wat het nut is van sinus en tangens. Een leerling zei onlangs “nu begrijp ik waar ik sinus voor nodig heb: om droge voeten te houden!”

Duur 45 minuten.

Kruip in de huid van Krayenhoff

Aan de hand van kaart- en atlasopdrachten ervaren leerlingen de kracht van het ontwerp van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ervaren. Deze module is ook te gebruiken in de klas.

GPS tekenen (havo/vwo 1 t/m 6)

Niemand kan meer zonder GPS, maar wat is dat nou eigenlijk? Maak een tekening op de 2D plattegrond, en loop deze tekening over het fort met je GPS. Leer over satellieten en zie jouw resultaat terug op het scherm!

Bereid je voor op het bezoek aan GeoFort en bekijk interessante links en weetjes over werken met GPS hier.

Duur 90 minuten.

Water als Wapen (havo/vwo 1 t/m 6)

Water en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leerlingen ontdekken dat de omgeving rondom het GeoFort vroeger bewust onder water werd gezet. Hiermee beschermde Nederland zich tegen de vijand. Tegenwoordig worden steeds meer maatregelen genomen om Nederland juist te beschermen tegen overstromingen. In de fortgracht drijft de kaart van Nederland, schaal 1:25.000. Jongeren kunnen hier zelf met de trekpont naar toe varen en ontdekken welke delen van ons land boven- en onder het zeeniveau liggen. Tijdens deze module krijgen leerlingen besef over watermanagement.

Duur 45 minuten.

GeoTour (havo/vwo 1 t/m 6)

Deze smartphone applicatie vertelt het cultuur historische verhaal over het fort in woord en beeld. Er ontstaat een kaart met verhalen.

Vleermuisspeurtuin (havo/vwo 1 t/m 6)

Vleermuizen navigeren op een hele bijzondere manier met behulp van echo. Bij deze module ga je lekker chillen of klimmen en klouteren! Bij mooi weer is de waterspeeltuin ook geopend.

Duur 45 minuten

Bamboe bouwen (havo/vwo 1 t/m 6)

Wie bouwt de hoogste toren met het meeste gewicht in de top? Van onderen kan je telkens een laag aan de bamboetoren toevoegen.  Als je wilt winnen, zal je goed moeten samenwerken en inzicht moeten hebben in slimme bouwconstructies.

Duur 45 minuten.