Educatief aanbod Mavo

GeoFort heeft een breed educatief programma voor onder andere de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuur en techniek. Alles bij GeoFort staat in het teken van geo-ICT. Dit is het vakgebied waar locatie centraal staat. Hoe weten we waar we zijn? Hoe communiceren we met digitale kaarten? Hoe navigeren we? Op GeoFort zijn tal van mogelijkheden om een vakoverstijgende, leerzame en actieve dag voor uw leerlingen te organiseren.

In kleine groepjes van maximaal 16 leerlingen gaan ze onder begeleiding aan de slag met verschillende modules. De modules kunnen afgestemd worden op 45, 60 of 90 minuten. U kunt uw eigen programma samenstellen uit de verschillende modules.
Heeft u zelf ideeën, dan kunnen we ook op maat een programma samenstellen.

Ook in de natte herfst- en koude wintermaanden kunt u op excursie naar GeoFort. Wij kunnen u verschillende uitdagende binnenprogramma’s aanbieden. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Wilt u reserveren? Vul het aanvraagformulier in.
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar onderwijs@geofort.nl of bel naar 0345 – 630 480.

Praktische informatie
Kosten:

  • – Tot 20 leerlingen (2 begeleiders gratis): 400 euro
  • – Van 21 tot 40 leerlingen (4 begeleiders gratis): 500 euro
  • – Vanaf 41 leerlingen en groter (per 8 leerlingen is 1 begeleider gratis): 12,50 euro per leerling

Deze kosten zijn inclusief:

  • – De indeling van de dag d.m.v. een rooster
  • – Begeleiding bij de meeste modules
  • – Bij aankomst koffie/thee voor de docenten/begeleiders.
  • – Een onvergetelijke dag!

Wij zijn cultuurkaart acceptant. Wilt u hier gebruik van maken? Geef ons dan uw CJP-nummer en contactpersoon door.

Een bezoek kan plaatsvinden tussen 09:30 en 15:00 uur.
Let op: Mei en Juli 2017 zijn vol! Juni nog zeer beperkt plek voor groepen van max. 40 leerlingen.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven of u een lunch of een andere versnapering wilt reserveren. Het restaurant is alleen op aanvraag geopend.

GeoBuiten

Het Elementen Doolhof
Het doolhof hangt vol met kaarten over aarde, water, lucht en vuur. Wie de vragen juist beantwoordt krijgt de code van de laatste deur en kan het doolhof verlaten. Hier komen de vaardigheden kaartlezen en navigeren aan de orde.

Zalmenroute
Ontdek hoe de zalm met behulp van geur een route door de oceaan vindt. Ruik je weg door dit geurendoolhof. Leerlingen ontdekken dat dieren op bijzondere manieren navigeren.

Desoriëntatietunnel
De mens oriënteert zich met behulp van herkenningspunten. In een donkere tunnel met een aantal bochten, is de mens meestal volstrekt gedesoriënteerd. Ervaar dit zelf bij GeoFort! Hier ondervinden leerlingen hoe zij zelf de richting kwijt zijn, terwijl een duif wel altijd weet waar het is.

Flat & Funny
In de zaal Flat & Funny ervaar je hoe lastig het is om een 3D globe plat te slaan tot een 2D kaart. Probeer verschillende projecties op jezelf uit. Maak eerst een 3D scan van je eigen hoofd en ‘sla het plat’ volgens de projectie van jouw keuze.

Duur 45 minuten.

Continental drift

De aarde is constant in beweging. Leerlingen leren in deze module hoe de continentendrift onze aarde heeft gevormd en hoe de beweging van de platen zorgt voor vulkanisme en aardbevingen. Leerlingen werken in groepjes aan opdrachten waarvan de oplossing te vinden is in de aardbevingszaal en rondom de interactieve 4D-globe waarin je een kijkje moet nemen in het verleden, heden en toekomst!

Duur 45 minuten

Minecraft

In het populaire spel Minecraft ga je aan de slag met een uitdagende speurtocht.
Met behulp van luchtfoto’s en windrichtingen vind je met jouw team een route.  In GeocraftNL (het nagebouwde Nederland in Minecraft) werk je in twee teams samen om 10 codecijfers te vinden. Met deze 10 cijfers kraak je de code van 2 cijfersloten die vastzitten aan de Mineschatkist. Teamwork is cruciaal om de code op tijd te kraken en de kist open te krijgen!

Naast het digitale speuren ga je met een kaart in de hand een route lopen op het “echte” GeoFort. Beantwoord de vragen over Minecraft om het noorden niet kwijt te raken!

Duur: 45 minuten.

Crisis Management

In een crisissituatie is het van levensbelang dat besluiten worden genomen naar aanleiding van goede beeldvorming. In een gesimuleerde crisissituatie gaan de leerlingen aan de slag: communiceren, evacueren, routebepaling en opvangmogelijkeden. De leerlingen maken gebruik van actuele digitale kaarten en GIS.

Alleen voor Mavo 4

Duur 60 minuten.

Energie: expedition earth

De leerlingen maken hier kennis met duurzame energiebronnen. Verrassend is dat de aarde veel meer warmte produceert dan wij mensen nodig hebben qua energiebehoefte. Met digitale kaartprogramma’s gaan de leerlingen op zoek naar de beste plek voor aardwarmte.

Duur: 45 minuten

Map the Gap

GeoFort heeft zijn eigen coördinatenstelsel met zijn eigen middelpunt ( X0, Y0 ).

De leerlingen gaan in groepjes op zoek naar opgegeven coördinaten waar ze een opdracht moeten uitvoeren. Op deze manier verzamelen ze puzzelstukjes en brengen als echte cartografen GeoFort in kaart. Leerlingen werken samen, krijgen inzicht in het coördinatenstelsel en leren kaartlezen.

Duur: 45 minuten

Historisch Landmeten (bovenbouw)

Leerlingen gaan zelf aan de slag met oude landmeettechnieken. Ze gaan aan de slag met historische meeteenheden zoals de duim, de el en de Rijnlandse voet. Ze maken hoekberekeningen, ze meten hoogtes en afstanden en leren daardoor over lengtegraden, tijdzones, NAP en coördinaten. Dit is wiskunde in de praktijk.

Duur 45 minuten.

Sextant (bovenbouw)

Vroeger bepaalden de zeelieden hun breedtegraad met behulp van een sextant. Dit deden ze door de hoek tussen de horizon en de noordpoolster te meten. Heel Nederland is ook met behulp van sextanten in kaart gebracht. Driehoeksmetingen vanuit kerktorens werden hiervoor verricht. Bij GeoFort gaan leerlingen zelf met een sextant aan de slag en meten ze de breedte van de fortgracht zonder te hoeven zwemmen. Ze gaan een driehoeksmeting doen aan de hand waarvan ze op een laagdrempelige manier leren wat het nut is van sinus en tangens. Een leerling zei onlangs “nu begrijp ik waar ik sinus voor nodig heb: om droge voeten te houden!”

Vleermuisspeurtuin

Vleermuizen navigeren op een hele bijzondere manier met behulp van echo. Bij deze module ga je lekker chillen of klimmen en klouteren! Bij mooi weer is de waterspeeltuin ook geopend.

Duur 45 minuten

GPS tekenen

Niemand kan meer zonder GPS, maar wat is dat nou eigenlijk? Maak een tekening op de 2D plattegrond, en loop deze tekening over het fort met je GPS. Leer over satellieten en zie jouw resultaat terug op het scherm!

Duur 90 minuten.

Bamboe bouwen

Wie bouwt de hoogste toren met het meeste gewicht in de top? Van onderen kan je telkens een laag aan de bamboetoren toevoegen.  Als je wilt winnen, zal je goed moeten samenwerken en inzicht moeten hebben in slimme bouwconstructies.

Duur 45 minuten

Water als Wapen

Water en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leerlingen ontdekken dat de omgeving rondom het GeoFort vroeger bewust onder water werd gezet. Hiermee beschermde Nederland zich tegen de vijand. Tegenwoordig worden steeds meer maatregelen genomen om Nederland juist te beschermen tegen overstromingen. In de fortgracht drijft de kaart van Nederland, schaal 1:25.000. Jongeren kunnen hier zelf met de trekpont naar toe varen en ontdekken welke delen van ons land boven- en onder het zeeniveau liggen. Tijdens deze module krijgen leerlingen besef over watermanagement.

Duur 45 minuten.

#FortHistory

Een van de oude fortbewoners, Simon Wijkerheld Bisdom, neemt de kinderen mee op reis door de tijd. Maak selfies, vind de boodschap met een blacklight en ontdek hoe hij op het fort leefde. Ga aan de hand van interactieve filmpjes op zoek naar de code van de schat.

Duur: 45 minuten