Over GeoFort

GeoFort is een educatieve attractie op een spannend fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie. Op GeoFort maakt de bezoeker kennis met oude en nieuwe geotechnieken in de GeoExperience, het ‘intelligent’ doolhof en de Vleermuisspeurtuin. Ook is er op GeoFort het 3D Café en zijn er verschillende vergaderzalen en is het een prachtige evenementenlocatie.

Nieuws

Bekijk hier de laatste nieuwsitems van en over GeoFort.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en ontwikkelingen van GeoFort?
Gezinnen en families: klik hier
Zakelijk: klik hier
Onderwijs: klik hier

Maar volg ons vooral ook op Facebook!

Lees hier de oude nieuwsberichten over de ontwikkeling van GeoFort tot aan de opening in 2012.

Wat is Geo?

Met geo-informatie bedoelen we informatie over locaties op aarde. Waar staan files? Waar is de dichtstbijzijnde pinautomaat? Waar kun je het best een torenflat bouwen? Zoals een burgerservicenummer gaat over personen, gaat geo-informatie over plaatsen, of locaties. Dat kunnen bijvoorbeeld gebouwen zijn of natuur, maar ook wegen of mensen. ‘Geo’ is een afkorting van het woord ‘geografisch’, oftewel ‘ruimtelijk’. Kortweg: X, Y en Z. Alle digitale kaarten worden daarmee gemaakt. En of je nu in de bouw werkt, bij een hulpdienst, in een ziekenhuis of in de landbouw: vrijwel iedereen gebruikt die. Geo-informatie gaat over alles om ons heen!
Ook op het GeoFort zijn specialisten uit het Geo-veld langs geweest. Dankzij de moderne apparatuur en inzet van o.a. Leap, Deep, Kragten en Nemex Landmeten B.V. maar ook de inzet van kinderen uit minecraft is het hele Fort zowel binnen als buiten opgemeten, in kaart gebracht en in 3D gebouwd. Dit alles heeft geleid tot een prachtige serie beelden van GeoFort die bijdragen aan de realisatie van het ‘Best bemeten stukje Nederland’.

>>Klik hier om de beelden en de technieken achter de beelden te bekijken.

 

Het fort

Het 3,5 hectare grote forteiland is op het eerste gezicht een sterk glooiend graslandschap. De hoge bomen, de vergezichten over de Betuwe en de begrazing door een kudde schapen zorgen voor idyllische plaatjes. Schijn bedriegt… want het fort had vroeger een heel andere functie!

GeoFort (Fort bij de Nieuwe Steeg) maakt onderdeel uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat globaal van Pampus tot voorbij Slot Loevestein loopt. De linie moest het rijke westen beschermen tegen de vijand vanuit het oosten. Door stukken land tot kniehoogte onder water te zetten, werd het de vijand bemoeilijkt om per boot (te ondiep) of te voet Nederland aan te vallen. Toen legers vliegtuigen gingen inzetten, raakte de strategie van de linie achterhaald. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw heeft Defensie daarom vele forten afgestoten.

Hoewel de militaire noodzaak is verdwenen, kan de Waterlinie nog altijd van betekenis zijn. Het in 2004 gepubliceerde Linieperspectief, Panorama Krayenhoff, kent drie eigentijdse ambities aan de linie toe. Als deel van het ‘nationale geheugen’ draagt de linie bij aan het historische besef en de regionale identiteit. Door zijn ligging is de linie de rustige en groene tegenhanger van het stedelijke netwerk en als hydrologische machinerie kan de linie wezenlijk bijdragen aan het gemoderniseerde waterbeheer van de 21e eeuw.

Kortom, een bijzondere plaats met een interessant verleden en heden.

Lees meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie op www.hollandsewaterlinie.nl.

Partners

GeoFort is een ideaal platform voor effectieve communicatie tussen het brede publiek, het onderwijs en de verschillende betrokkenen op geo-gebied. Voor de (door)ontwikkeling van GeoFort zijn we afhankelijk van ondersteuning van partners, zowel financieel als in natura. Hiermee realiseert GeoFort promotie voor de sector in de vorm van innovatieve tentoonstellingen, educatieve projecten en publiciteit.

Hieronder staan de partners van GeoFort, zowel organisaties vanuit de geo-sector als ook fondsen en andere partijen die een financiële bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van GeoFort.

Stap nu in en maak van GeoFort ook uw visitekaartje! Download de partnerflyer of neem contact op voor meer informatie.

>>bekijk onze partners

Organisatie

Achter het idee voor GeoFort staan twee bevlogen initiatiefnemers: Willemijn Simon van Leeuwen (1971) en Bart Bennis (1966). Hun passie voor X,Y en Z is hun X-factor. Sinds september 2005 zijn zij bezig om de plannen te realiseren en verder vorm te geven.

Samen met Bart en Willemijn zijn diverse medewerkers actief met de realisatie van GeoFort en het ontwikkelen en begeleiden van de activiteiten. Stichting GeoFort heeft een bekwame en zeer gemotiveerde raad van Toezicht, Raad van Advies en Comité van Aanbeveling.

ANBI

GeoFort heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Overzicht gegevens ANBI
Naam van de instelling
Statutaire naam: ‘Stichting GeoFort’, publieksnaam: ‘GeoFort
RSIN nummer
816094123

Post- of bezoekadres:
Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen

Doelstelling
Zoals geformuleerd in artikel 3 lid 1 van de statuten
De stichting heeft ten doel:
a)    Het behouden, beheren en ontwikkelen van het Fort bij de Nieuwe Steeg
b)    Het bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van het culturele en maatschappelijke erfgoed en de warden van het Fort op een zodanige wijze dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen;
c)    Het ontplooien van activiteiten op het gebied van of verband houdende met geologie en geografie, zoals maar niet beperkt tot cartografie en navigatie, alsmede het bevorderen van een educatief gebruik van (delen van) het Fort
d)    Het behouden, beheren, ontwikkelen en voor het publiek toegankelijk maken van een historische collectie met museale waarde, waaronder cartografische en landmeetkundige objecten

Beleidsplan

Bestuur en toezicht

Beloningsbeleid
Conform artikel 4 lid 3 van de statuten stelt de raad van toezicht de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur / bestuurder vast.

De Raad van Toezicht geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De salariëring van individuele werknemers vindt plaats op basis van de zwaarte van de functie en de ervaring van de medewerker en is marktconform.

Jaarverslag en financiële verantwoording 2015

Werken bij

Kijk hier voor de actuele vacatures >>

 

Vrijwilligers

> Lijkt het je leuk om bezoekers te vertellen over de geschiedenis van GeoFort?
> Wil je ervaring opdoen in het begeleiden van scholieren?
> Speel je graag een theatrale rol?
> Wil jij af en toe het kampvuur brandende houden?
> Zou je samen met anderen in een vriendelijke winkel willen werken?
> Wil jij een paar keer per jaar helpen met bomen snoeien?

…..word dan vrijwilliger bij GeoFort!

>> lees meer