Waschvrouw in de Kazernestraat

In de Kazernestraat hangt sinds de opening een Waschvrouw, gemaakt door beeldend  kunstenaar Mieke de Waal. Op GeoFort / Fort bij de Nieuwe Steeg woonden indertijd driehonderd manschappen en twee ‘waschvrouwen’. Alleen echtgenotes van onderofficieren konden wasvrouw worden. Door de rang van hun man waren ze onbenaderbaar ‘hoog’ voor de gewone soldaten, maar ‘laag’ genoeg om het zware werk te mogen doen.

Al werkend kreeg Mieke de Waal allerlei associaties die terug te zien zijn in dit kunstwerk. Een forteiland is een verzameling geheime bouwsels in het land. Moeder aarde verbergt hier soldaten. De plooien van de rok van de wasvrouw zijn als de landruggen op het fort. Met een wasvrouw valt niet te spotten; ze heeft wasborden als schouderkappen. In haar jurk  verbergt zij de geheimen van het fort. Camouflage is bij haar een hogere kunst geworden. Kaarten geven de omgeving alleen prijs aan wie heel goed kijkt. Ze zijn in delen geknipt, gespiegeld, op de kop gezet, en de geheimste kaart van allemaal zit onder de rok.