Weer meer bezoekers in 2017

Afgelopen jaar heeft GeoFort weer meer bezoekers ontvangen dan in 2016. In totaal kwamen bijna 100.000 mensen (inclusief 10.000 leerlingen) naar het fort. We vierden dit jaar ons eerste lustrum, het fort is 5 jaar open voor het publiek. Willemijn Simon van Leeuwen, directeur: “In 2016 wonnen we de Children in Museum Award en hadden we een zeer sterke toename van het aantal bezoekers. Ik ben heel blij dat die groei zich ook in 2017 heeft voortgezet en dat de bezoekers GeoFort als een leuk, leerzaam en uitdagend dagje uit waarderen”. Door het groeiende aantal bezoekers is er behoefte aan een nieuw entreegebouw. Inmiddels is gestart met de bouw hiervan en de verwachting is dat die in de zomer van 2018 in gebruik genomen kan worden.