Verbetersubsidie Provincie

Herwijnen, 15 november 2018 – Op 14 november 2018 heeft Provinciale Staten van de provincie Gelderland ingestemd met een subsidie van 337.000 euro aan GeoFort voor de periode 2018-2020. Daarmee kan GeoFort de bedrijfsvoering verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van de riolering, filters, uitbreiding wifi, professionalisering van de organisatie en het verbeteren en herstellen van exhibits.

De provincie Gelderland is een belangrijke partner die incidenteel bijdraagt, zonder een structurele subsidierelatie aan te gaan. Daarmee is al veel (mede) mogelijk gemaakt, zoals de renovatie van het fortterrein en de realisatie van het nieuwe entreegebouw. GeoFort heeft als culturele start-up grote sprongen vooruit gemaakt en is daarmee in zeven jaar gegroeid tot 100.000 bezoekers per jaar.

GeoFort focust op stabiel ondernemerschap, waarbij zowel de organisatie als de financiële situatie de ontwikkeling kan bijbenen. In de praktijk zal GeoFort de reguliere bedrijfsvoering versterken. De subsidie van de provincie Gelderland is een grote steun in de rug bij die inzet.

Oprichter en directeur Willemijn Simon van Leeuwen is heel blij met deze hulp van de provincie Gelderland: “Deze bijdrage helpt enorm in deze transitiefase bij het realiseren van de randvoorwaarden die horen bij een middelgroot museum. Heel concreet kunnen we nu de toilet- wifi- en stroomvoorziening gaan verbeteren. Ook kunnen we nu een aantal exhibits actualiseren. We zullen ook zeker nieuwe sponsors blijven werven. We richten ons steeds meer op vraagstukken met betrekking tot de energietransitie en klimaatverandering en we merken dat het bedrijfsleven zich hiertoe aangetrokken voelt.”

Meer info: Gerben Zeeman (06-44129397)