Op expeditie tijdens GeoWeek

Deze week is de GeoWeek (3 tot 7 juni). Door het hele land gaan leerlingen aan de slag met aardrijkskunde. Niet passief in de schoolbanken, maar het veld in en zelf aan de slag! Ook dit jaar komen er weer leerlingen op expeditie bij GeoFort. 

Dit jaar zoomt GeoFort in op watermanagement. Hoe waterproof is Nederland eigenlijk en hoe ziet het rivierengebied eruit? Door spannende proefjes, waarnemingen en onderzoeksopdrachten ontdekken kinderen alles over ons land als waterland. 

Op waterexpeditie bij GeoFort!
In samenwerking met Waterschap Rivierenland is er een leuk en leerzaam programma opgesteld voor basisschoolleerlingen. Omdat leren beter gaat wanneer het leuk is, staat ‘fun’ bij GeoFort centraal. Op het forteiland leren leerlingen spelenderwijs over de verschillende facetten van watermanagement. Met de trekpont komen kinderen bij de drijvende kaart van Nederland op schaal (1:25.000) waar ze ervaren welke gebieden onder en boven zeeniveau liggen. In de waterbak zien ze wie er droge voeten houdt als de zeespiegel stijgt. Ook leren ze van alles over het rivierengebied bij de nieuwe expositie ‘Land onder water’ en gaan ze aan de slag om zelf een stevige dijk te bouwen. 

Voor professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector is de GeoWeek een unieke kans om hun expertise en enthousiasme te delen met de jongere generatie. ‘Wij moeten onze toekomstige medewerkers rekruteren uit deze generatie’ verduidelijkt Dorine van Burmanje, voorzitter van het Kadaster. 

GeoWeek
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert elk jaar de GeoWeek. Hierin maken zo’n 5000 leerlingen van 10 tot 15 jaar kennis met aardrijkskunde in de praktijk door met hun klas op bedrijfsbezoek of veldwerk te gaan met een ‘GeoBedrijf’ of een ‘GeoProf’ op school te ontvangen. De GeoWeek is dit jaar van 3 tot en met 7 juni en wordt financieel mogelijk gemaakt door Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), Kadaster, KNAG, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en Leer Ons Water Kennen. 

Voor meer informatie, zie www.geoweek.nl.