Water!

45 minuten
Alle leerjaren

Water en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vroeger werd water gebruikt om ons land te beschermen tegen de vijand. Tegenwoordig nemen we maatregelen om Nederland juist te beschermen tegen het water.

Op het hoogste uitkijkpunt van het fort leren de leerlingen over de geschiedenis en toekomst van de strijd met én tegen water in Nederland. Deze module wordt afgesloten met een uitdagend samenwerkingsspel rondom het thema Water.