Crisismanagement

60 minuten
VMBO 4

In een crisissituatie is het van levensbelang dat besluiten worden genomen op basis van goede beeldvorming. In een gesimuleerde crisissituatie gaan de leerlingen aan de slag: communiceren, evacueren, routebepaling en opvangmogelijkheden. De leerlingen maken gebruik van actuele digitale kaarten en GIS.