fbpx

Omgevingswetspel

1 uur
Binnen of buiten
10 tot 25
Op aanvraag

Speel het omgevingswetspel met jouw team. Een spel over geo-informatie, samenwerken en maatschappelijke opgaven.

Omgevingswetspel

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Maatschappelijke opgaven in Nederland dienen meer integraal te worden afgewogen. In de ruimtelijke ordening worden bijvoorbeeld opgaven over woningbouw, klimaatadaptatie, waterbeheer en natuurbescherming in samenhang bekeken. In het ‘Omgevingswetspel’ ervaren de spelers wat dit betekent.

Twee informatiebronnen gaan hierbij helpen. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bevat kaartlagen met regels wat waar mag. In de Atlas Leefomgeving bekijk je met één klik op de kaart hoe jouw leefomgeving scoort. Deze ruimtelijke informatie vormt tijdens het verloop van het spel een gelijke informatiebasis, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Gegevens over de verschillende thema’s vormen één gemeenschappelijk beeld.

Jullie hebben als groep één gezamenlijk doel: zo veel mogelijk woningen realiseren. Een coöperatief spel dus. Elk van de teams heeft echter ook een eigen doel.Je maakt dus steeds de afweging of je een bijdrage levert aan het gezamenlijke doel, of aan jouw teamdoel.

Omgevingswet op de kaart is een serious game, een game met een ander doel dan puur vermaak. In de debrief wordt teruggeblikt op de toegevoegde waarde van kaartinformatie bij maatschappelijke opgaven. En op jullie samenwerking daarbij!