Workshop MissingMaps

1,5 uur
binnen
8 tot 45
op aanvraag

Een goede kaart is nog niet vanzelfsprekend. Helaas. Veel gebieden van de wereld zijn letterlijk nog niet in kaart gebracht. Juist in de meest kwetsbare gebieden zijn betrouwbare kaarten hard nodig. Op deze manier worden organisaties zoals het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen geholpen om snel en effectief in te grijpen bij rampen in ontwikkelingslanden.

Draag zelf uw maatschappelijke steentje bij om ontwikkelingslanden in kaart te brengen.