Vakopleiding GIS

GeoFort biedt de vakopleiding Geografische Informatie Systemen aan. Deze opleiding biedt een brede GIS-basis voor professionals die in hun werkomgeving met GIS te maken hebben, maar de basiskennis missen. 

Deelnemers kunnen na het volgen van deze opleiding:

  • ruimtelijke vraagstukken vertalen in XYZ-vraagstukken
  • benodigde datasets noemen, vinden en gebruiken
  • vraagstukken met GIS zelfstandig oplossen
  • uitkomsten in kaarten presenteren
  • het nationale geo-informatiebeleid schetsen
  • de impact op de eigen organisatie inschatten
  • open standaarden en open source beter begrijpen
  • meepraten over services en architectuur

Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer meer inzicht in de wereld van XYZ. De ervaring leert dat de personen die deze opleiding hebben gedaan zich zekerder in hun werk voelen en meer plezier ervaren.

De vakopleiding GIS neemt circa 16 uur per week in beslag. De eerste trainingsdag vindt plaats bij GeoFort. In de ochtend wordt nieuwe lesstof behandeld en in de middag wordt aan projecten gewerkt. Er worden telkens ervaren docenten ingeschakeld van de Geo Academie die specifieke kennis hebben van het onderwerp. De tweede trainingsdag vindt thuis of op het werk plaats door opdrachten uit te voeren.

De vakopleiding GIS omvat in totaal 40 trainingsdagen, waarvan 20 op de locatie GeoFort. In principe is het mogelijk om slechts de helft van de cursusdagen te volgen (alleen het eerste blok); uiteraard worden dan minder leerdoelen gehaald.

Er wordt momenteel gekeken naar een nieuwe startdatum in 2024. Heb je al interesse voor de cursus, stuur een mail naar sales@geofort.nl of bel naar 0345 – 630 480

Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan: Marco Duiker: info@landgoed.it 06-17115114