Geo Academie

De Geo Academie is een opleidingsinstituut met als doelstelling: de kennis van GIS onder de beroepsbevolking te vergroten. Om dit doel te verwezenlijken organiseert de Geo Academie opleidingen, seminars, kennisdagen en andere vormen van kennisoverdrachtsessies. De Geo Academie werkt op en in nauwe samenwerking met GeoFort.