Crisismanagement

45 minuten
Alle leerjaren

In een crisissituatie is het van levensbelang dat besluiten worden genomen op basis van goede beeldvorming. In een gesimuleerde crisissituatie gaan de leerlingen aan de slag: communiceren, evacueren, routebepaling en opvangmogelijkheden. De leerlingen maken gebruik van actuele digitale kaarten en GIS.

Het crisismanagement spel wordt steeds verder ontwikkeld en uitgebreid. Hierdoor wordt het mogelijk om te kiezen uit meerdere overstromingsscenario’s.

Lees meer over de ontwikkeling van deze serious game in de column van Willemijn Simon van Leeuwen (fortvrouwe GeoFort) geschreven voor het tijdschrift Geo-info (maart 2022).