GeoFort ontvangt bijdrage voor project Toekomst Training

11 juli 2024

Het regionaal StimuleringsFonds (RSF) investeert in ideeën en projecten in Rivierenland om de kenniseconomie in het gebied te vergroten. Het interactieve kindermuseum GeoFort in Herwijnen ontvangt dit jaar een financiële bijdrage voor het project “Toekomst Training”.

Als het om de kenniseconomie gaat is de leus ‘Life Long Learning’ steeds vaker het devies. De innovaties volgen elkaar snel op als het gaat om de energietransitie, het klimaat en mobiliteit. Met het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met vernieuwende ideeën en projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De aanvragen uit de eerste ronde van 2024 zijn begin juli beoordeeld en het interactieve kindermuseum GeoFort is één van de acht projecten die een financiële bijdrage ontvangen uit dit fonds. De bijdrage is bedoelt voor het project Toekomst Training van GeoFort om de jongeren in het gebied op een interactieve manier kennis te laten maken met deze duurzame thema’s. GeoFort kan met het project een groot aantal leerlingen uit het rivierengebied bereiken. Daarmee wordt er op een concrete wijze een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. 

Toekomst Training

GeoFort gaat via het project Toekomst Training alle leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente West Betuwe gratis onderwijs geven en daarmee op een boeiende en interactieve manier bewust te maken over een duurzame planeet aarde. Via een educatief programma maken jongeren kennis met de thema’s klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, biodiversiteit, schaarse grondstoffen, voedselinnovatie en Internet of Things. Naast het creëren van bewustzijn wil GeoFort jongeren enthousiast maken om zelf een actieve een rol te gaan spelen.

Over het Regionaal StimuleringsFonds (RSF)
Het Regionaal Stimuleringsfonds wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel innovatie in de regio te stimuleren. De fondsdonatie per gemeente betreft 2 euro per inwoner. In totaal is er jaarlijks 500.000 euro beschikbaar. Projecten dienen aan diverse criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Kijk voor meer informatie over het RSF, de criteria voor een aanvraag en de aanvraagformulieren op www.fruitdelta.nl/rsf.