Nieuwe GeoFort lesmodule over voedsel-innovatie

GeoFort introduceert een nieuwe lesmodule waarbij leerlingen een kunstkoe melken en vegan chocolademelk proeven. Waarom dit verhaal? 4% van de broeikasgassen wereldwijd komt van de runderveehouderij. Dat is net zoveel uitstoot als de lucht- en scheepvaart bij elkaar!

In Nederland vindt nu een fascinerende innovatie plaats: koemelk wordt in de fabriek nagebootst zonder tussenkomst van de koe: het resultaat is melk dat hetzelfde smaakt als koemelk, maar zonder lactose, hormonen en anti-biotica.

De politiek zal met een lange termijn beleid moeten komen, zodat de boeren zeer ruim te tijd hebben om hun investeringen af te schrijven en goed na te denken over de duurzame kansen die deze ontwikkelingen bieden. Alle transities zijn ingewikkeld, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden.

Dankzij het duurzaamheidsfonds van Betuwe Wind heeft GeoFort deze nieuwe lesmodule over voedselinnovatie kunnen ontwikkelen.

Jaarlijks gaan er zo’n 14.000 leerlingen bij GeoFort met lesmodules aan de slag over de energietransitie, klimaatverandering, watermanagement, voedsel-innovatie en big data.

Vegan koe