Organisatie

GeoFort is in 2005 opgericht door twee particulieren: Willemijn Simon van Leeuwen (1971) en Bart Bennis (1966). Hun passie voor X,Y en Z is hun X-factor en heeft geresulteerd in het omvormen van het prachtige oude fort tot het moderne museum GeoFort. De doelen die GeoFort nastreeft, zijn sinds juli 2006 geborgd in de Stichting GeoFort. De statuten van de Stichting zijn opgesteld conform de Code Cultural Governance. Qua organisatie is er gekozen voor het Directie – Raad van Toezicht model.

Er is gekozen om GeoFort als culturele onderneming op te splitsen in een stichting en een bv. De stichting borgt de educatieve missie en heeft het doel om het cultureel erfgoed te beheren. De stichting verkrijgt veel financiering via subsidies, fondsen en sponsors. Daarnaast is een bv opgericht voor de meer commerciële componenten. De bv genereert inkomsten uit zaalverhuur, zakelijke activiteiten en catering. De bv is de grootste ‘sponsor’ van de stichting met een afdracht van 17,5% van de omzet. De scheiding tussen stichting en bv is vooral financieel en administratief van belang. Voor de beleving van de bezoekers en het personeel is er één GeoFort.

GeoFort wordt geleid door de directeur en oprichter Willemijn Simon van Leeuwen (1971). Een apart managementteam voor de stichting en voor de bv is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op diverse terreinen. Het GeoFortteam is ondanks het groeiend bezoekersaantal nog behoorlijk klein. Bij de stichting werken 17 medewerkers (ruim 10 FTE’s op basis van 38 uur p/w). Bij de bv werken 17 medewerkers op basis van een GeoFort contract (ruim 12 FTE’s op basis van 38 uur p/w). Voor het restaurant hebben zo’n 60 personen (4,5 FTE) in 2016 gewerkt op basis van een flexibel 1-uur contract (vooral in de vakanties). Daarnaast zijn er zo’n 30 vrijwilligers actief bij GeoFort.

Stichting GeoFort heeft naast een bekwame Raad van Toezicht ook een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van GeoFort bestaat uit twee leden en wordt gevormd door:

 • Hans Abbink
 • Jan Benes

Raad van advies

Stichting GeoFort wordt ondersteund door een Raad van Advies bestaande uit afgevaardigden uit de geo-sector. De leden van de Raad van Advies zetten vooral hun netwerk in om het initiatief van GeoFort te realiseren. Vele van hen zetten hun schouders onder GeoFort omdat ze graag verbeteringen zien in de promotie van de geo-sector en het geo-onderwijs. Ze zijn ervan overtuigd dat GeoFort hierin een positieve rol kan spelen.

Afgevaardigden vanuit wetenschappelijke hoek

 • Peter van Oosterom, hoogleraar GIS-technologie, Technische Universiteit Delft
 • Arnold Bregt, hoogleraar geo-informatiekunde, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Joop van der Schee, emeritus hoogleraar onderwijs geografie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Menno-Jan Kraak, hoogleraar geovisualisatie, ITC.
 • Ferjan Ormeling, emeritus hoogleraar cartografie, Universiteit Utrecht

 Vertegenwoordiging geo-netwerken

 • Jan Willem van Eck, directeur strategie Esri Nederland.
 • Rob van de Velde, directeur Geonovum.

Betrokkenheid vanuit bedrijven en instellingen

 • Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020.
 • Henk Ovink, watergazant
 • Peter Hoogwerf, directeur Geo, Kadaster.
 • Robert Voûte, Director Consulting Services Geo-ICT, CGI
 • Rienk Theisens, adviseur

Comité van aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bevat prominente Nederlanders die GeoFort een warm hart toedragen.

Het Comité bestaat uit:

 • Ed Nijpels, voorzitter GeoBusiness Nederland
 • Luc Kohsiek, dijkgraaf bij het Waterschap Noord Holland
 • Dirk Sijmons, landschapsarchitect: inrichting Nederland voor nieuwe fase met duurzame energiebronnen
 • Jan Terlouw, oud commissaris van de Koningin in Gelderland
 • Jack de Vries, oud staatssecretaris van Defensie en eigenaar Jack de Vries Communicatie advies
 • Ed ‘d Hondt, mede initiatiefnemer van Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie