Energietransitiespel

Bepaal in een spel van 10 minuten
welke energiebronnen je in je stad
plaatst om voldoende energie te
genereren.