Graaf Reinaldalliantie aan de slag in gracht

Sinds 2021 is GeoFort als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. Het forteiland heeft de laatste decennia te lijden onder afkalving van de oevers, een letterlijke afbrokkeling van werelderfgoed. De Graaf Reinaldalliantie stak een helpende hand uit en zette hun expertise in om deze oevers te versterken.

Op donderdag 12 oktober organiseerde de Graaf Reinaldalliantie een kennisdelingsdag bij GeoFort in Herwijnen. De kennisdelingsdagen zijn er voor de projectmedewerkers om te verbinden en om elkaar en elkaars wereld en werkzaamheden te leren kennen. In de middag zijn in totaal 70 medewerkers van de alliantie samen met medewerkers van GeoFort aan de slag met de oevers van het forteiland. De medewerkers hebben wilgen geknot en wilgentenen geplaatst in de gracht waar de oever het meest kwetsbaar is. De wilgentenen vormen de basis waar aarde gestort kan worden om de oever te verstevigen en te beschermen tegen verdere afkalving. Ondank de regen hebben de medewerkers van de Graaf Reinaldalliantie veel werk verzet.

Over de Graaf Reinaldalliantie
De Graaf Reinaldalliantie  realiseert de versterking van het dijktraject Gorinchem- Waardenburg langs de Waal en wordt gevormd door Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.

https://www.gralliantie.nl/