Junior Troonrede

 17 september 2022 

Dit jaar hebben jongeren in Nederland samengewerkt aan een eigen Junior Troonrede. Zij deden dit, omdat zij nog een lang leven voor zich hebben, maar hun stem vaak niet gehoord wordt. Zij willen graag invloed uitoefenen op het politieke klimaat en daarmee bepalen wat voor weer het wordt als zíj later groot zijn. 

 In een wensboom hingen kinderen hun wensen voor de aarde. 

Koning Koen van de Minecraft-community heeft namens deze jongeren de junior troonrede voorgelezen te GeoFort op 17 september 2022. Tegelijkertijd werd de troonrede ook ‘uitgesproken’ in de digitale ridderzaal van de virtuele wereld GeoCraftNL, waarbij heel Nederland is nagebouwd in Minecraft. Alle Minecraft-jongeren konden life reageren in de ‘chat’ op de troonrede van Koning Koen. 

Junior Troonrede 2022

Om te beginnen: Er is GEEN planeet B! 

Sommige grote mensen hebben het over Mars en andere planeten, maar onze aarde is uniek en prachtig en daar moeten we zuinig op zijn.

We willen daarom dat er natuurvriendelijke wereldleiders komen, waarbij de planeet aarde en het klimaat op nummer 1 worden gezet.

Er is geen tijd voor uitstel.

We zien dat het slecht gaat met de aarde en wensen haar heel veel beterschap.
Maar WIE kan haar beter maken?
Er is niet één dokter die de aarde weer gezond kan maken.
We zullen met z’n allen veel beter voor haar moeten gaan zorgen.

Dit moeten we kunnen!
Om Corona te verslaan konden we ook snel strenge regels maken en moesten zelfs alle scholen dicht…
Dan kunnen we toch ook snel strenge regels maken die de aarde en het klimaat HELPEN gezond te maken?

Wij jongeren denken dat we het met z’n allen kunnen,
als wij mensen maar willen… 

Onze grote wens is dat de aarde weer gezond wordt.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we zes doelen:

1) Ons eerste doel is ervoor zorgen dat het KLIMAAT MINDER HARD VERANDERT 

De veranderingen zijn niet fijn en hebben vorige jaar gezorgd voor flinke regenbuien en hebben vorig jaar gezorgd voor flinke regenbuien en grote overstromingen in Limburg. 

Dit jaar zien we meer stormen, hitte en droogte.

In de toekomst wordt het nog erger, 
omdat Nederland een laag land is en
het moeilijk wordt droge voeten te houden als de zeespiegel stijgt. 

We willen daarom dat het klimaat in Nederland zo blijft als het nu is.
Wij willen in de winter kunnen schaatsen. 

Tijdens de klimaatbespreking in Glasgow is afgesproken
dat de temperatuur in 2050 wereldwijd niet meer omhoog mag dan 1,5 graden Celsius. 

Laten we dan ook alles op alles zetten om dit doel te behalen. 

Er zijn al veel goede ideeën bedacht om dit te bereiken. 

Zo moeten we zorgen dat er minder broeikasgassen, zoals CO2 in de lucht komen. 
Dat doen we door minder uit te stoten en daarnaast ook gassen uit de lucht halen. 

Er wordt altijd gezegd dat Nederland een innovatief land is, dus als het ergens op de wereld moet lukken om goede ideeën te verzinnen, uit te voeren en te verspreiden dan is het hier!

Leerlingen van de basisscholen De Wegwijzer in Heukelum en de Hoeksteen in Spijk hebben een afgietsel gemaakt van hun voetafdruk als symbool voor de impact van de ecologische voetafdruk die we als mensheid achterlaten op aarde. 

2) Het tweede doel is het herstellen en beschermen van de NATUUR 

We willen dat de natuur cool wordt… 
We willen dat iedereen lief voor de natuur is en ervoor zorgt.
We willen dat mensen, dieren en de natuur in balans met elkaar gaan samenleven 

Dit willen we bereiken door te stoppen met het uitputten van de aarde. 

Dit moet toch niet zo moeilijk zijn als je alles bekijkt door de bril van de toekomst? 

Nu worden veel plannen gemaakt voor slechts 4 jaar: zo kort duurt een regeringsperiode! 

Dit moet veranderen. Voor alle plannen moet tenminste 100 jaar vooruitgekeken worden en de totale opbrengsten en de kosten voor deze lange termijn bepaald worden. 

Op deze manier is het slim als iedereen zichzelf vragen stelt voordat er bomen gekapt worden: 
– Zijn deze bomen zeldzaam? 
– Zijn deze bomen waardevol voor andere planten en dieren? 
– Hoe ziet de bodem er na vele jaren uit? 
– Waar kunnen we nieuwe bomen planten om de CO2 op te vangen? 

In het Afrikaanse land Kenya is het 1 vrouw gelukt om vele mensen in beweging te krijgen en 30 miljoen bomen te planten en ze ook te verzorgen en te beschermen. Dit is een heel mooi voorbeeld! Ze kreeg daarom de Nobelprijs voor de vrede.

We moeten ook vragen over de toekomst stellen als we zeldzame grondstoffen uit de aarde halen, als we de leefomgeving van dieren en planten veranderen als we rivieren en land vervuilen of als we ons voedsel maken. 

Wij willen als we later groot zijn ook nog kunnen genieten van een groene en schone omgeving met heel veel verschillende dieren en planten. 

We willen gezond voedsel kunnen eten zonder microplastics en gif. 

Leerlingen van de Open Poort te Asperen hebben herfstzaadjes verwerkt tot kleiballetjes die ze als een soort zaadbommen wierpen naar het wilde weilandje speciaal bestemd voor de bijen, fazanten en patrijzen 

3) Het derde doel is een OCEAAN VOL VIS en zonder plastic 

Het geeft hoop dat er nu meer walvissen zijn dan een tijd geleden. We kunnen dus afspraken met elkaar maken in de wereld om het leven in onze oceanen te beschermen!
We zullen snel nog veel meer afspraken moeten maken om ervoor te zorgen dat we de oceanen niet helemaal leegvissen. 
Wereldwijd zijn regels nodig: een vis houdt zich namelijk niet aan grenzen… 

Daarnaast zullen we koraalriffen moeten helpen om te groeien en zich aan te passen aan warmer water. Deze koralen zijn heel belangrijk, want daar worden heel veel kleine visjes geboren. 

Een mooi voorbeeld is de visser Juan in Zuid Amerika. Hij zorgde ervoor dat niemand 10 jaar mocht vissen bij de koralen. Het koraal herstelde zich en het werd weer een gezonde plek voor jonge visjes om op te groeien. 1 iemand kan dus zorgen voor een belangrijke verandering! 

Dan is er nog een ander probleem in de oceanen: de plastic soep!
Zoveel afvalplastic verzamelt zich daar.
Er zijn grote stukken plastic waar dieren in verstrikt raken. 
Er zijn ook hele kleine plastic deeltjes die bij de vis naar binnen komt.
Dit komt ook bij ons naar binnen als wij de vis eten. 

Laten we stoppen met onnodige spullen van plastic maken en
Laten we de oceanen schoonmaken.

Leerlingen van het WALHALLAb hebben een prachtige troon gemaakt die symbool staat voor de oceanen. De jongeren zien de oceanen graag schoon met veel gezonde vissen en zonder de plastic troep. 

4) Het vierde doel is een wereld zonder afval 

Waarom gooien we tegenwoordig zoveel weg? 
Vaak omdat het zo goedkoop is… 

Wij dromen van een wereld zonder afval! 
Een mooi voorbeeld is een winkel waar je alles in glazen potjes kan laten bijvullen. 
Zo is er ook shampoo zonder plastic verpakking 
We kunnen ook huizen en schepen bouwen die we weer in stukjes kunnen afbreken, zodat we de materialen goed kunnen hergebruiken. 

Als iedereen 100 jaar vooruit zou denken, dan zou het logisch zijn dat we onszelf verplichten alle zeldzame materialen opnieuw te gebruiken: keer-op-keer. Het is dan logisch dat producten goed uit elkaar te halen zijn en we spullen nog veel meer apart inleveren. 

Alles rondom afval begint met onszelf af te vragen of we bij het kopen van een product echt een eerlijke prijs betalen voor de totale kringloop: het maken, het inzamelen, het uit elkaar halen en het verwerken in een nieuw product. 

We willen niet steeds afval moeten opruimen, maar zorgen dat er minder afval komt. 

Leerlingen van de basisschool Het Kompas in Vuren hebben een kaart van Europa gemaakt op basis van tweede hands kleren. 

Met het produceren van kleren komt veel CO2 vrij, wordt veel water gebruikt en de kleurstoffen zorgen voor vervuiling. Gemiddeld kopen Nederlanders 50 kledingstukken. Tijd om hierover na te denken. 

5) Het vijfde doel is een schone lucht 

Er gaan elke dag meer mensen dood door luchtvervuiling dan dat er ooit op een dag gestorven zijn aan Corona… 
Toch lijken we hier niet veel aan te doen. 

Het probleem zit voor een groot deel in fijnstof. Dit is zeker geen fijne stof! Het zijn piepkleine deeltjes in de lucht die we inademen en die niet gezond zijn. Zo komen er steeds meer slechte deeltjes in de lucht door auto’s. Doordat de banden slijten op de weg worden de deeltjes de lucht in geblazen. Door hard te remmen of een bocht door te scheuren wordt het probleem erger. We zullen regels hiervoor moeten verzinnen en slim moeten zijn door nieuw banden en remmen te ontwikkelen. Ondertussen is het fijn als er minder auto’s en vrachtauto’s de weg op gaan. 

Daarnaast zijn er ook fabrieken die de lucht vervuilen met gevaarlijke stoffen. 
In veel steden is de lucht vaak erg ongezond. 
Een school in een Chinese stad heeft zelfs een dak gebouwd boven alle sportvelden om de lucht te kunnen zuiveren die de leerlingen inademen.
Dit soort situaties moeten we met z’n allen toch voorkomen?

Kunstenares Moos heeft van oude banden, een restje nepbont, oude lp’s en cd’s de kroon gemaakt. De banden staan symbool voor de luchtvervuiling veroorzaakt door deeltjes die vrijkomen door slijtage van de banden 

6) Het zesde doel is samenwerking 

We zijn met zoveel mensen op aarde, doordat we als mens erg goed zijn om van elkaar te leren en met elkaar samen te werken. 
Laten we deze goede eigenschap verder ontwikkelen door met z’n allen toe te werken naar een duurzame planeet aarde. 

Samenwerking kan mensen in de wereld helpen aan een beter leven. 
Er is nu al voldoende eten in de wereld waarmee we 2 miljard extra mensen zouden kunnen voeden. Hoe kan er dan toch nog honger zijn? Dan kan omdat we veel eten weggooien en het niet goed verdelen 

Ook al zijn we soms heel goed in samenwerken; toch zijn er nog vreselijke oorlogen… 
Oorlog is super slecht voor zowel de mens als de aarde
Als er oorlog is, dan denkt niemand meer aan klimaat, natuur, oceanen, afval of luchtvervuiling… 

Laten we dus op alle mogelijke manieren oorlogen en conflicten proberen te voorkomen. 

Het vreedzaam samenwerken begint met goede lessen op scholen waar we wereldwijd naast lezen en rekenen ook leren over de natuur, de planeet aarde en elkaar. 
Kennis is een belangrijke basis en dat begint met geld voor het onderwijs. 

Greta Thunberg heeft haar kennis over de toekomst omgezet in daden. Ze was pas 15 jaar toen ze ging staken om aandacht te vragen voor het klimaat. Inmiddels is ze wereldberoemd. Greta spreekt wereldleiders toe: “Onze wereldleiders stelen de toekomst van de kinderen en ze zijn niet volwassen genoeg om de waarheid te vertellen.” 

De komende 8 jaar zijn bijzonder belangrijk voor onze toekomst. 
We hebben met elkaar afgesproken in 2030 bijna 50% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 
2030 is dichtbij … 

Het is de laatste kans om van koers te veranderen en duurzaam te gaan leven met 10 miljard mensen. 

De natuur kan zich op veel manieren herstellen
Wij mensen hebben met elkaar veel kennis over klimaat, natuur, oceanen, afval en lucht. 
We kunnen sneller en makkelijker dan ooit samenwerken en afspraken maken via digitale netwerken. 

We kunnen dus onze eigen toekomst vormgeven; als we maar willen… 

We hebben tips voor iedereen: 
– begin nu bij jezelf thuis, met je familie en vrienden, op school of op het werk
– bekijk bij alles wat je doet de gevolgen voor over 100 jaar
– zorg dat je energie houdt door je niet schuldig te voelen
– volg enthousiast goede ideeën van anderen over een duurzame aarde
– wees zelf een inspirator 

Niemand redt de wereld alleen met z’n eigen kleine acties, 
maar de houding van vele mensen bepaalt wat we in Nederland, Europa of in de wereld accepteren als ‘normaal’. 

Het is niet moeilijk wat we vragen: 
– We willen een leefbare wereld voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen!
– Wij willen niet achterblijven met een leeggeroofde planeet aarde…! 

EINDE TROONREDE