Over

GeoFort is een interactief science center waar alles om de aarde draait. Het is gevestigd op een spannend fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie waar je binnen en buiten kan beleven. Bezoekers beleven wereldse thema’s in de GeoExperience, het ‘intelligent’ doolhof en de Vleermuisspeurtuin. Drie uitdagende thema’s staan centraal: klimaat, geodesign en big data. Schuif aan in het 3D Café of op het terras en geniet van vele lekkernijen! GeoFort is ook een prachtige locatie voor familiefeesten, kinderfeestjes, bruiloften, vergaderingen, bedrijfsuitjes en teambuilding.

Nieuws

Bekijk hier de laatste nieuwsitems van en over GeoFort.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en ontwikkelingen van GeoFort?
Gezinnen en families: klik hier
Zakelijk: klik hier
Onderwijs: klik hier

Maar volg ons vooral ook op Facebook en Instagram.

Lees hier de oude nieuwsberichten over de ontwikkeling van GeoFort tot aan de opening in 2012.

De toekomst van de planeet aarde?

Bij GeoFort ervaar je wereldse thema’s op een uitdagende manier. Er is big data nodig om de opwarming van de aarde inzichtelijk te maken. Digitale kaarten laten scenario’s van de stijging van de zeespiegel zien. Een reis naar het diepste van de aarde geeft een beeld van de potentie van thermische energie als duurzame energiebron.

GeoFort is dé plek waar ruimte is voor huidige en volgende generaties: een science center voor kinderen, jongeren en volwassenen. GeoFort is een familiepark om binnen en buiten te beleven en waar bezoekers leren door te doen. Onze bezoekers ontdekken hoe geo-kennis ons helpt om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van vandaag binnen uitdagende thema’s.

Geo-informatie hebben we nodig om de wereldse vraagstukken te kunnen beantwoorden. Waar staan files? Waar is de dichtstbijzijnde pinautomaat? Waar kun je het best een torenflat bouwen? Geo’ is een afkorting van het woord ‘geografisch’, oftewel ‘ruimtelijk’. Kortweg: X, Y en Z. Alle digitale kaarten worden daarmee gemaakt. En of je nu in de bouw werkt, bij een hulpdienst, in een ziekenhuis of in de landbouw: vrijwel iedereen gebruikt die. Geo-informatie gaat over alles om ons heen!

Ook virtueel werkt GeoFort aan de toekomst van Nederland. Zo’n 30.000 kinderen hebben inmiddels via het Minecraftplatform GeoCraftNL meegebouwd aan de virtuele versie van Nederland. Alle huizen, rivieren en wegen zitten in GeoCraftNL en kinderen worden uitgedaagd om via Minecraft de toekomst mee te ontwerpen.

Het fort

Het 3,5 hectare grote forteiland is op het eerste gezicht een sterk glooiend graslandschap. De hoge bomen, de vergezichten over de Betuwe en de begrazing door een kudde schapen zorgen voor idyllische plaatjes. Schijn bedriegt… want het fort had vroeger een heel andere functie! Bekijk hier de rijke geschiedenis van GeoFort.

 

Nieuwe Hollandse Waterlinie

GeoFort (Fort bij de Nieuwe Steeg) maakt onderdeel uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat globaal van Pampus tot voorbij Slot Loevestein loopt. De linie moest het rijke westen beschermen tegen de vijand vanuit het oosten. Door stukken land tot kniehoogte onder water te zetten, werd het de vijand bemoeilijkt om per boot (te ondiep) of te voet Nederland aan te vallen. Toen legers vliegtuigen gingen inzetten, raakte de strategie van de linie achterhaald. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw heeft Defensie daarom vele forten afgestoten.

Hoewel de militaire noodzaak is verdwenen, kan de Waterlinie nog altijd van betekenis zijn. Het in 2004 gepubliceerde Linieperspectief, Panorama Kraijenhoff, kent drie eigentijdse ambities aan de linie toe. Als deel van het ‘nationale geheugen’ draagt de linie bij aan het historische besef en de regionale identiteit. Door zijn ligging is de linie de rustige en groene tegenhanger van het stedelijke netwerk en als hydrologische machinerie kan de linie wezenlijk bijdragen aan het gemoderniseerde waterbeheer van de 21e eeuw. Kortom, een bijzondere plaats met een interessant verleden en heden.

Lees meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie op www.hollandsewaterlinie.nl.

Partners

GeoFort is een ideaal platform voor effectieve communicatie tussen het brede publiek, het onderwijs en de verschillende betrokkenen op geo-gebied. Voor de (door)ontwikkeling van GeoFort zijn we afhankelijk van ondersteuning van partners, zowel financieel als in natura. Hiermee realiseert GeoFort promotie voor de sector in de vorm van innovatieve tentoonstellingen, educatieve projecten en publiciteit.

Hieronder staan de partners van GeoFort, zowel organisaties vanuit de geo-sector als ook fondsen en andere partijen die een financiële bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van GeoFort.

Stap nu in en maak van GeoFort ook uw visitekaartje! Neem contact op voor meer informatie.

>>bekijk onze partners

Organisatie

GeoFort is in 2005 opgericht door twee particulieren: Willemijn Simon van Leeuwen (1971) en Bart Bennis (1966). Hun passie voor X,Y en Z is hun X-factor en heeft geresulteerd in het omvormen van het prachtige oude fort tot het moderne museum GeoFort. De doelen die GeoFort nastreeft, zijn sinds juli 2006 geborgd in de Stichting GeoFort. De statuten van de Stichting zijn opgesteld conform de Code Cultural Governance. Qua organisatie is er gekozen voor het Directie – Raad van Toezicht model.

Er is gekozen om GeoFort als culturele onderneming op te splitsen in een stichting en een bv. De stichting borgt de educatieve missie en heeft het doel om het cultureel erfgoed te beheren. De stichting verkrijgt veel financiering via subsidies, fondsen en sponsors. Daarnaast is een bv opgericht voor de meer commerciële componenten. De bv genereert inkomsten uit zaalverhuur, zakelijke activiteiten en catering. De bv is de grootste ‘sponsor’ van de stichting met een afdracht van 17,5% van de omzet. De scheiding tussen stichting en bv is vooral financieel en administratief van belang. Voor de beleving van de bezoekers en het personeel is er één GeoFort.

GeoFort wordt geleid door de directeur en oprichter Willemijn Simon van Leeuwen (1971). Een apart managementteam voor de stichting en voor de bv is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op diverse terreinen. Het GeoFortteam is ondanks het groeiend bezoekersaantal nog behoorlijk klein. Bij de stichting werken 17 medewerkers (ruim 10 FTE’s op basis van 38 uur p/w). Bij de bv werken 17 medewerkers op basis van een GeoFort contract (ruim 12 FTE’s op basis van 38 uur p/w). Voor het restaurant hebben zo’n 60 personen (4,5 FTE) in 2016 gewerkt op basis van een flexibel 1-uur contract (vooral in de vakanties). Daarnaast zijn er zo’n 30 vrijwilligers actief bij GeoFort.

Stichting GeoFort heeft naast een bekwame Raad van Toezicht ook een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling.

ANBI

GeoFort heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Overzicht gegevens ANBI
Naam van de instelling
Statutaire naam: ‘Stichting GeoFort’, publieksnaam: ‘GeoFort
RSIN nummer
816094123

Post- of bezoekadres:
Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen

Doelstelling
Zoals geformuleerd in artikel 3 lid 1 van de statuten
De stichting heeft ten doel:
a)    Het behouden, beheren en ontwikkelen van het Fort bij de Nieuwe Steeg
b)    Het bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van het culturele en maatschappelijke erfgoed en de warden van het Fort op een zodanige wijze dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen;
c)    Het ontplooien van activiteiten op het gebied van of verband houdende met geologie en geografie, zoals maar niet beperkt tot cartografie en navigatie, alsmede het bevorderen van een educatief gebruik van (delen van) het Fort
d)    Het behouden, beheren, ontwikkelen en voor het publiek toegankelijk maken van een historische collectie met museale waarde, waaronder cartografische en landmeetkundige objecten

Beleidsplan

Bestuur en toezicht

Beloningsbeleid
Conform artikel 4 lid 3 van de statuten stelt de raad van toezicht de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur / bestuurder vast.

De Raad van Toezicht geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De salariëring van individuele werknemers vindt plaats op basis van de zwaarte van de functie en de ervaring van de medewerker en is marktconform.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarverslag en financiële verantwoording 2015

Werken bij

Kijk hier voor de actuele vacatures >>

Vrijwilligers 

> Lijkt het je leuk om bezoekers te vertellen over de geschiedenis van GeoFort?
> Wil je ervaring opdoen in het begeleiden van scholieren?
> Speel je graag een theatrale rol?
> Wil jij af en toe het kampvuur brandende houden?
> Zou je samen met anderen in een vriendelijke winkel willen werken?
> Wil jij een paar keer per jaar helpen met bomen snoeien?

…..word dan vrijwilliger bij GeoFort!

>> lees meer